TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL E-Veri Tabanları

27 Haz

  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
  • Tüm Duyurular
TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL E-Veri Tabanları
Veri Tabanı Lisans Süresi Üye Sayısı İçerik Dokümanlar
BMJ Online Journals** 2007-2010* 50 27 Dergi Yardım
CAB Ağu.13 33 Tam metin Yardım
EBSCOHOST 2011-2013 176 11191 Dergi Yardım
IEEE 2012-2014 176 413 Dergi Yardım
1220 Konferans Serisi
2400 Standart
ISI Proceedings Haz.12 176 Hazırlanıyor Yardım
iThenticate 2011-2013 176 İntihal Analiz Yardım
Başlangıç Kılavuzu
Yönetici Kılavuzu
OVID-LWW 2011-2013 69 327 Dergi Yardım
OVID-My Workspace
ScienceDirect 2013-2015 176 2235 Dergi Kullanım Kılavuzu(Tr)
Kullanım Kılavuzu(Eng)
Yönetici Araçları
Diğer Dokümanlar
Scopus 2013-2015 176 Bibliyografik / Atıf Kullanım Kılavuzu(Tr)
Kullanım Kılavuzu(Eng)
Yönetici Araçları
Taylor & Francis 2011-2013 176 979 Dergi Yardım
Web of Science 2013-2015 176 Bibliyografik / Atıf Yardım