Education Source Veri Tabanı

06 Oca

 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Tüm Duyurular

 Erişim Adresi        İngilizce Erişim Adresi       Kapsama Alanı

Education Source

 EBSCO tarafından özellikle Eğitim Fakülteleri için hazırlanıp kullanıma sunulan Education Source veri tabanı, dünyanın en itibarli ve hakemli eğitim dergilerini içerisinde bulunduran temel danışma kaynağı olup;

 2000’den fazla tam metin akademik dergi,

 • 3.500’den fazla derginin bibliyografik kaydı (indeks ve özetleriyle beraber),
 • 550’den fazla tam metin kitap,
 • 1.200’den fazla eğitim ile ilgili konferans bildirisi,
 • Kitap eleştirilerini de içeren 5,6 milyondan fazla makale atıfı,
 • 1929’a dayanan içerik içermektedir…

Education Source veri tabanında; okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar eğitimin bütün dallarını kapsamakta ve, eğitim ve öğretim dahil olmak üzere, çok dilde eğitimi, sağlık eğitimi, test sistemi ile ilgili eğitimi uzmanlarının ihtiyaç duydukları bütün konuları içermektedir. Bunların dışında içerdiği konular:

 Çok Kültürlü / Etik Eğitimi (Multicultural/Ethnic Education)

 • Dini Eğitim (Religious Education)
 • Ebeveyn – Öğretmen İlişkisi (Parent-Teacher Relations)
 • Eğitim Teknolojisi (Educational Technology)
 • Hükümet Finansmanı (Government Funding)
 • İlköğretim Eğitimi (Elementary Education)
 • Karşılaştırmalı Eğitim (Comparative Education)
 • Kurallar (Policy)
 • Meslekî Eğitim (Vocational Education)
 • Öğrenci Rehberliği (Student Counseling)
 • Öğretici Araçlar (Instructional Media)
 • Öğretme Yöntemleri (Teaching Methods)
 • Öğretmen Değerlendirme (Teacher Evaluation)
 • Öğretmen Eğitim (Teacher Education)
 • Okul İdaresi (School Administration)
 • Okulöncesi Eğitim (Preschool Education)
 • Özel Eğitim (Special Education)
 • Özgeçmiş Eğitimi (Curriculum Instruction)
 • Sosyal Meseleler (Social Issues)
 • Sürekli Eğitim (Continuing Education)
 • Uzaktan Eğitim ve Öğretim (Distance Learning)
 • Yetenek Temelli Eğitim (Competency-Based Education)
 • Yetişkin Eğitimi (Adult Education)
 • Yükseköğrenim (Higher Education)
 • Ve daha birçoğu…