Stratejik Plan

   Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik Hedef, Faaliyet ve Performans Göstergesi
   Birim GZFT Analizi - Temel Değerler - Misyon/Vizyon