Veritabanları

MENDELEY - Makale yazma ve referans aracı

Erişim adresi :  https://www.mendeley.com/

Açıklama : 

Mendeley size sizlerin araştırmalarınızı düzenlemeye,  diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

•    Otomatik bibliyografiler oluşturulabilir.
•    Kolaylıkla çevrimiçi olarak diğer araştırmacılarla işbirliği yapılabilir.
•    Diğer araştırma yazılımlarından makaleleri kolaylıkla ithal edebilir.
•    Araştırmacı okuduğu makaleye dayalı ilgili diğer makaleleri bulabilir.
•    Araştırmacı çevrimiçi olarak herhangi bir yerden makalesine ulaşabilir.
•    1000 ve üzerinde dergi için atıf biçimlerine ulaşabilir ve atıf yöntemi seçimi ile yeni biçimler oluşturabilirsiniz.
•    Birden fazla PDF dosyasını aynı anda açabilir,  sürekli olarak araştırma dosyanıza dönüş yapabilirsiniz, ayrıca yanına notlar alabilirsiniz.
•    iPhone ve iPad uygulamaları ile yolculuk sırasında ve ya herhangi bir süreçte makaleleri okumaya devam edebilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ

Erişim adresi : http://www.turkegitimindeksi.com/

Açıklama : 

Türk Eğitim İndeksi, eğitim bilimleri alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan "hakemli" dergileri taramayı ve eğitim bilimleri alanında profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

Erişim adresi : http://www.tdvia.org/index.php

Açıklama : 

983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 15.226 maddeden oluşmakta, bazı maddelerin farklı ilim dallarınca yazılan alt bölümleri de eklenince rakam 16.855 e ulaşmaktadır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANLARI

Erişim adresi :  http://www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do

Açıklama :

TÜİK, Türkiyenin sosyal yapısı, ekonomik durumu ve kültürel yaşama ilişkin yüzlerce konuda, binlerce değişkenle ürettiği istatistikleri, haber bültenleri, yayınlar, veri tabanları, mobil veri dağıtım servisi ile kullanıcılarla paylaşmaktadır.

TÜRKİYE KAYNAKÇASI

Erişim adresi :  http://www.kaynakca.info/

Açıklama :

ürkiye Kaynakçası veya kaynakca.info, konusu Türkiye olan bir araştırma, öğrenme ve paylaşma ortamıdır. Kaynakca.info içeriğine atifta bulunurken "Türkiye kaynakçası", genel olarak siteye (yazılım + içerik) atıfta bulunurken de kaynakca.info demeyi tercih ediyoruz.
Kaynakca.info yu kullanarak binlerce eserin künyesine (ve varsa tam metnine) çok kolayca ulaşabilir, elinizdeki eser künyelerini ve bunların tam metinlerini binlerce başka kişinin kullanımına sunabilir, bibliyometrik analizler yapabilir, e-öğrenme soruları hazırlayabilir veya daha önce hazırlanmış soruları cevaplayabilir, "Benim Kaynakçam" özelliğini kullanarak kendi özelleşmiş kaynakçalarınızı oluşturup yönetebilir ve okuduğunuz eser ve yazarlar hakkında yorum, eleştiri, değerlendirme ve derecelendirme yapabilirsiniz.

ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK

Erişim adresi :  http://dergipark.ulakbim.gov.tr/index2.php

Açıklama: 

DergiPark, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır.

ULAKBİM TÜRKÇE VERİTABANLARI (TIP, MÜHENDİSLİK, TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER vd.)

Erişim adresi :  http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

Açıklama: 

• TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı [1966-] 
• Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
• Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]
• Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]
• Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]

YÖK TEZ KATALOĞU

Erişim adresi : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Açıklama: 

1987 yılından itibaren Türkiyedeki üniversitelere verilen doktora, tıpta uzmanlık, bilim uzmanlığı ve sanatta yeterlik tezlerine ait bibliyografik bilgileri veren bir veri tabanıdır.

ZOTERO - Makale yazma ve referans aracı

Erişim adresi : https://www.zotero.org/

Hızlı Kullanıcı Rehberi

Kurulum

Açıklama:

Zotero [ZOH-Tair-oh] ücretsiz, kolay kullanımlı, alıntı ve araştırma kaynaklarını toplamak, düzenlemek, paylaşmak için yardımcı bir araç. Program olarak kullanabileceğiniz gibi web tarayıcınıza entegre olarak da çalışır.

ChemID - NLM Veritabanı

Erişim adresi : http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/

Açıklama:

Biyotıp konusuyla ilgili 339.000 kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür.

BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Erişim adresi : http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayinlar-1251

Açıklama:

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayınları


 
 
 
 

ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği)

Erişim adresi :http://www.assam.org.tr/dergi/index.php/assam-uhad/index

Açıklama: 

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğinin Amacı;

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.ASOS INDEX Academia Sosyal Bilimler Indeksi

Erişim adresi : http://www.asosindex.com/

Açıklama: 

Sosyal Bilimler alanında yayınlanan ulusal dergileri tarayan bir index çalışması.

ARAŞTIRMAX - BİLİMSEL YAYIN İNDEKSİ

Erişim adresi : http://www.arastirmax.com/

Açıklama:

Arastirmax, bireysel (bilim insanları, araştırıcılar, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler, çalışanlar, devlet adamları, vatandaşlar, öğrenciler) ve kurumsal (bilgi uzmanları ve/veya bilgi-belge yöneticileri olarak çalışan kütüphaneciler, arşivciler, enformasyon ve/veya dokümantasyon uzmanları) düzeyde bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçimde sınıflandırılmış olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platformlarından biridir.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DERGİLER VE KİTAPLAR Veritabanı

Erişim adresi : http://onlineyayinevi.ankara.edu.tr/

Açıklama: 

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan bilimsel dergiler ile telifi üniversiteye ait ve fakülteler tarafından yayınlanan kitaplar tam metin olarak hizmete açılmaktadır.

AKADEMİK DİZİN - AKADEMİK TÜRK DERGİLERİ İNDEKSİ

Erişim adresi : http://www.akademikdizin.com/

Açıklama:

Akademik Dizin Türk bilimsel dergilerinin tanınırlığını ve atıf sayısını arttırmak amacıyla GESDAV tarafından yürütülen bilimsel bir hizmettir. 
Akademik Dizin SCOPEMED ve INDEX SCHOLAR tarafından sunulan ücretsiz bir hizmettir.


AÇIK DERS "COURSERA" Veritabanı

Erişim adresi  :https://www.coursera.org/

Açıklama: 

Coursera dünyanın en iyi üniversiteleri ve eğitim kuruluşları ile ortaklığı olan, herkese açık, ücretsiz, online dersler sunmak için çalışan bir eğitim platformudur.

AÇIK DERS Veritabanı

Erişim adresi : http://www.acikders.org.tr/

Açıklama:

Açık Ders, tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenler için hazırlanmış ücretsiz ve açık eğitsel kaynaklara sahip olan derslerdir.
 

ACAR INDEX Veritabanı

Erişim adresi : http://www.acarindex.com/home

Açıklama:
Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. Site üzerinden arama sorguları yapabilir, akademik yayınlara bağlantılı siteler üzerinden ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak hizmet veren acarindex.com a üye olarak yayınlarınızı ekleyebilir, yorum yapabilirsiniz.

Chemspider Ücretsiz Kimya veritabanı

Chemspider Ücretsiz Kimya veritabanı

Açıklama: 28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400'den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır.

Erişim adesi: http://www.chemspider.com/